339FCDA0 7A7A 4AB4 83D3 05A989833094
07
بهمن

بهترین زمان برای مرور درس هایی که خوندیم چه وقتی است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که روش صحیح مطالعه و در نتیجه مرور هر درس با درس دیگر متفاوت است.

در این سورنت سعی میکنیم به طور خلاصه بهترین زمان بندی برای مرور درس ها را ارائه کنیم تا مطالب به شکل دقیق تری در حافظه شما تثبیت شوند.

هنگامی که قرار است برای اولین بار مطلبی را مطالعه کنید، بهتر است از آن خلاصه بردارید. خلاصه نویسی های هر شخص منحصر به ویژگی های شخصی همان فرد است پس بهتر است از خلاصه نویسی های دیگران استفاده نکنید. ممکن است مطلبی برای شخصی مهم باشد که برای شما از نظر یادگیری فاقد اهمیت است و بالعکس. بنابراین خلاصه نویسی های شخصی به شما کمک میکند تا هر زمان احساس نیاز کردید به نقاط ضعفتان در یک مطلب رجوع کنید و بدون آنکه نیاز باشد برای مطالعه کل مطلب زمان صرف کنید، نکات کلیدی را برای خودتان مرور کنید.

بهترین زمان بندی برای مرور دروس یک نمودار ۴ مرحله ای دارد که بعد از انجام هر مرحله مطلب برای شما بیشتر تثبیت می شود.

مرحله ی اول، فردای روزیست که مطلب را برای اولین بار خواندید. چون زمان زیادی از مطالعه نگذشته، صرف زمانی اندک برای مرور کافی خواهد بود. مرحله ی بعد یک هفته بعد از مطالعه و مرحله ی بعدی یک ماه بعد خواهد بود. در هر پارت مطالعاتی با رجوع به خلاصه نویسی هایتان در زمانی اندک آنچه نیاز است از یک مطلب در ذهنتان باشد را مرور میکنید. مرحله ی آخر ۴ماه بعد از مطالعه است که بعد از طی این مرحله مطالب کاملا در ذهن شما تثبیت می شوند. در هر پارت مطالعاتی میتوانید علاوه بر رجوع به خلاصه نویسی هایتان، تست های علامتدار آن بخش را نیز مرور کنید. هر زمان که احساس کردید میتوانید به منبع اصلی مطالعه تان مراجعه کنید و خلاصه نویسی هایتان را اصلاح کنید.

فراموش نکنید برای مطالعه دروس یادگیری کتاب درسی در اولویت قرار دارد.