38680819 235290760461716 51982998028356
10
مرداد

اتاق عمل ، تجربي

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در اتاق عمل به جراحان کمک‌های لازم فنی را ارائه دهند.
همچنین این دسته از متخصصان می‌توانند
وسایل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند
و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند. در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به دو صورت ارائه می شود :
در حالت اول دانش آموختگان رشته ی کارشناسی پرستاری ( پس ازکسب مدرک لیسانس)
در یک دوره 1-2 ساله برای ورود به اتاق عمل آموزش می بینند.
در حالت دوم دانشجویان در مقطع کاردانی آموزش های عمومی دوره اتاق عمل را می گذرانند
و برای ایفای نقش به عنوان فرد سیار و اسکراب آماده می شوند
و سپس درصورت تمایل در یک دوره ی 5/1-5/2 ساله
برای ایفای نقش به عنوان کمک اول جراح آماده می شوند.
.
توانایی فردي موردنيازبراي رشته:
براي انجام استانداردهاي اين حرفه ، صداقت وپايبندي به اصول اخلاقي ضروري است.
يک تکنولوژيست اتاق عمل شايسته بايدنگرشي مراقبتي
نسبت به بيماروديگراعضاي تيمهاي جراحي و محيط داشته باشد.
وي بعنوان عضوي ازتيم اتاق عمل، بايدقادرباشدکه باسرعت و با دقت به جزئيات کارکند.
قادربه اولويت بندي مسائل درشرايط اورژانس وپراسترس باشد،
بنابراين نيازبه افرادي است که احساس مسئوليت شديدوشخصيت باثبات داشته،
صبور و علاقمند به کمک به ديگران بوده
و به نيازهاي بيمار و دیگراعضاي تيم جراحي حساس باشند.
وازآن جا که کاردراتاق عمل نيازبه ايستادن براي مدت زمان طولاني
و توانایی براي جابجايي وبلندکردن اشيا سنگين دارد
وفرد را در معرض مناظرو بوهاي ناخوشايند،
بيماريهاي مسري و مواد خطرناک قرارمي دهد، فرد بايد توانائي جسمي لازم راداشته باشد.
.
فرصت هاي شغلي :
اغلب تکنولوژيستهاي اتاق عمل دربيمارستانها ومراکزمراقبتي سياراستخدام ميشوند.
اگرچه بيمارستانها اولين استخدام کننده اين گروه ميباشند
اماانتظارميروداستخدام آنها درمراکزجراحي سيار،
مراکزمراقبتي سرپايي ومطبهاي پزشکان افزايش يابد.
به هرحال به علت زمينه آموزشي وسيع وتخصصي که اين افراددارند،
سازمانهاي استخدام کننده واين دانش آموختگان ميتوانندگزينه هاي زيررانيزدرنظربگيرند.
تخصص يافتن درزمينه هاي موردعلاقه مانندجراحي قلب ،
ارتوپدي واطفال و…. استخدام توسط يک سازمان پزشکي براي ارائه محصولات آنها
آموزش تکنولوژيست هاي اتاق عمل .
خدمات نظامي
استخدام بعنوان مشاور
البته برخي ازاين مشاغل نيازبه دوره هاي آموزشي اضافي دارد.