59289041 2232103727104690 7296264704677744188 n
16
اردیبهشت

مرسی از شما عزیزان که تو این روزای سخت و فشار کار و اخبار بد،
همیشه مثبت اندیش ، امیدوار و قدردان بودید و هستید ❗️
خیلی جاها خیلی کارا کردیم و فکر کردیم که «مگه کسی تفاوتش رو می فهمه؟»
یا «این همه بدخلقی و ناسپاسی از جامعه دیدیم ، چرا باید اینقدر انرژی بذاریم؟»
اما افرادی مثل این مادر یا پدر ناشناس ،
حالمونو دگرگون کردن، بهمون انرژی دادن و باعث شدن
هرروز چندین برابر وظیفه مون تلاش کنیم! برای فرزندان خودمون تلاش کنیم..
امیدوارم تک تکون ازین آدما تو زندگیتون پر باشه
و باعث بشن هیچوقت کم نیارید و با انرژی بی نهایت
و حال خوب ادامه بدید .