25
نوامبر

تغییرات کلی بودجه بندی قلم چی

تغییرات کلی بودجه بندی قلم چی + راهکار هایی برای آزمون ۱۶ ام بچه‌ها خیلیاتون به خاطر تغییرات کلی بودجه‌بندی قلم‌چی نگران بودید. (اکثرا بچه‌های فارغ التحصیل تجربی) که به همین خاطر گفتیم اولا توضیح بدیم که چه اتفاق جدیدی برای بودجه بندی قلمچی افتاده. ثانیا ببینید که چجوری میشه از اولین آزمون که این […]

ادامه مطلب