11
آبان

راز موفقیت چیه؟

تصمیمات درست از تجربه های خوب میان ، و تجربه های خوب از تصمیمات غلط ! اینو همیشه یادت باشه و واسه تصمیمات غلطتت شرمنده نباش! اگه اون اشتباهاتو‌ نمیکردی‌ امروز اینی که هستی نبودی، لطفا یکم به خودت اعتبار بده ! 🔻 بفرست برای باتجربه ها 🔻

ادامه مطلب