02
شهریور

زمان مجانیه اما…؟

🕰⌛️زمان؛ مجانیه! اما هیــــچوقت قابل ارزش گذاری نیست!! خیلی از مردم منتظر «زمان مناسب»ان! وقتتو با انتظار هدر نده، قدر لحظاتو بدون و همین الان شروع کن ❗️

ادامه مطلب