12
بهمن

لطفا از شنبه خودداري کنيد !

“ديگه از شنبه شروع ميكنم” رو فراموش كنيد ؛ كار امروزو به فردا نندازيد.
اگه بناست كه كاري رو انجام بديد يا همين الان انجامش بديد
يا از برنامه ريزي بيهوده و طولاني مدتي كه احتمال انجامش پايينه واقعاً دوري كنيد!