61549277 146704476384904 3132570454899210838 n
22
اردیبهشت

امتحانات نهایی هم تموم شد!

خب بچه ها به سلامتی امتحانات نهایی هم تموم شد!
یه گزارشی بدید زیر این پست که چه کردید و کدوما سخت بوده کدوما راحت؟؟
.
یه سوال دیگه : حوزه ای یا امتحانی بود که سوالا لو بره یا آزمون خوب برگزار نشه؟؟
بگید این زیر!
.
سلامت و بهداشت که میترسیدین اکثرا ازش چطور بود امروز؟