28
شهریور

هر روز یه فرصت جدیده!

هر روزی که شروع میشه یه داستان جدید داره، یه فرصت جدید که فقط توعی که تعیین می کنی چطوری استفاده بشه و چه ماجراهایی خلق بشه!
کاری کن روزت ارزشش رو داشته باشه 💪🏻🌷
.