37165141 1174022912737883 5719727627346
26
خرداد

معلم خصوصی دختران شین آبادی

وزير محترم #آموزش_و_پرورش
اینجانب سورن جباری ، یک معلم خصوصی و مشاور تحصیلی ، و مدیریت مجموعه آموزشی سورن
آمادگی خود‌ و دیگر‌ همکارانم را برای تدریس ، مشاوره ، آماده سازی فضای آموزشی
و در اختیار گذاشتن رایگان کلیه دبیران مجموعه برای #دختران_شین_آبادی
با تامین‌ کلیه کتب و جزوات مورد نیاز و تقبل تمامی هزینه های مربوط به این کار ، اعلام می دارم؛
و دست همکارانی را که در این راه همراهی مان کنند نیز می بوسم.
لطفا هرکس می تواند به گوش مسئولان محترم برساند ،
چراکه برخی آقایان و بانوان مسئول ما معلمان خصوصی را آنچنان معلم‌‌ نمی دانند
و دسترسی به ایشان همیشه برایمان سخت بوده و خواهد بود!