41079256 245460712838885 69085759033983
22
شهریور

اعلام نتایج انتخاب رشته در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی
از اعلام نتایج انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1397 این دانشگاه خبر داد.
دکتر امیررضا شاهانی در گفت و گو با
روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی،
گفت: نتایج اتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده
در آزمون سراسری در سامانه
www.azmoon.org
قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان این آزمون می توانند
جهت اطلاع از تاریخ و چگونگی ثبت نام، راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس
sanjesh.iau.ac.ir
قرار خواهد گرفت را مطالعه نمایند .