07
تیر

زلزله‌های متعدد در زمان برگزاری آزمون سراسری ۹۸

در پی وقوع زلزله‌های متعدد در زمان برگزاری آزمون سراسری ۹۸
در دامغان، که سبب وارد آمدن فشار و تنش روحی و روانی
قابل ملاحظه به شرکت کنندگان در آزمون سراسری
گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، و فنی و علوم انسانی
در حوزه اصلی دامغان گردید و موجب بروز دغدغه و نگرانی‌های زیاد داوطلبان
و خانواده‌های آنان شده است. فرماندار و نماینده دامغان در مجلس از وزیر علوم، پیگیری
حقوق داوطلبان کنکور در دامغان را خواستار شد.