66126876 2378750342396753 7304949616088641200
07
تیر

زلزله‌های متعدد در زمان برگزاری آزمون سراسری ۹۸

در پی وقوع زلزله‌های متعدد در زمان برگزاری آزمون سراسری ۹۸
در دامغان، که سبب وارد آمدن فشار و تنش روحی و روانی
قابل ملاحظه به شرکت کنندگان در آزمون سراسری
گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، و فنی و علوم انسانی
در حوزه اصلی دامغان گردید و موجب بروز دغدغه و نگرانی‌های زیاد داوطلبان
و خانواده‌های آنان شده است. فرماندار و نماینده دامغان در مجلس از وزیر علوم، پیگیری
حقوق داوطلبان کنکور در دامغان را خواستار شد.