IMG 6718 Large

عریض ترین و عمیق ترین میز در بین پانسیون های مطالعاتی !

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

عریض ترین و عمیق ترین میز در بین پانسیون های مطالعاتی ( و قطعا در بین تمام کتابخانه های عمومی کشور…)