Maximum social distance during the corona

فاصله گذاری اجتماعی حداکثری در دوران کرونا

تاریخ: مهر ۱۳۹۹
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

در دوران بحران کرونا ، مجموعه آموزشی سورن زیر نظر وزارت بهداشت و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به فعالیت خود در زمان های مجاز ادامه داد ، در همین راستا ظرفیت را کاهش دادیم و با فاصله گذاری های حداکثری ( ۳متر – ۱ میز در میان ) محیطی بی دغدغه و بی خطر را برای داوطلبان عزیز فراهم کردیم.