IMG 3074

بخشی از کارگاه های گروهی اردوی نوروزی ۱۳۹۷

تاریخ: فروردین ۱۳۹۷
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: سوهانک

 

اردوی مطالعاتی نوروزی در پانسیون سورن با ایجاد فضای مناسب درس خواندن فرد را از حال و هوای تعطیلات و رفت و آمدهای دید و بازدید عید و یا خلوتی کسالت آور تعطیلات دور می کند تا داوطلبین بیشترین بهره جمع بندی را در ایام نوروز داشته باشند.
گروه آموزشی سورن با برگزاری اردوی نوروزی به صورت vip با ارائه خدمات ویژه سعی در افزایش بازدهی کیفیت مطالعه در این دوران طلایی که مهمترین بازه جمع بندی و به ثمر رساندن تلاش چندین ماه را دارد.
همچنین با برگزاری کارگاه های نکته و تست، رفع اشکال فردی، همایش انگیزشی و … برای داوطلبان آسودگی خاطر در دوران پر استرس نزدیک کنکور را فراهم میکند.برای رسیدن به هدفت جمعی از بهترین ها در گروه آموزشی سورن همراه تو خواهند بود.