رشته کارشناسی حقوق
27
شهریور

معرفی رشته حقوق

معرفی رشته کارشناسی حقوق:

اولین رشته‌ی پرطرفدار در گروه آزمایشی علوم انسانی رشته‌ی حقوق است. درآمد خوب این شغل‌ها عامل محبوبیت این رشته شده است.
موضوع علم حقوق بررسی و مطالعه‌ی تمام روابط اجتماعی است که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود.
نیاز به اطلاعات حقوقی در سطوح مختلف روابط بین فردی، روابط سازمانی و حتی روابط بین المللی وجود دارد.
هدف اصلی رشته حقوق، پرورش متخصصانی مجرب و کارآمد است در زمینه‌هایی از جمله قضاوت، وکالت، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمی است.

موضوع رشته ی حقوق برخاسته از تمام روابط اجتماعی است که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود. این رابطه دو نوع حقوق عمومی و حقوق خصوصی است:

حقوق عمومی، رابطه ی بین دولت و مردم و حقوق خصوصی روابط بین مردم است.

در مورد حقوق عمومی می توان گفت آن چیزی است که تحت عنوان حقوق قوای سه گانه کشور و آن چه به اداره ی کشور مربوط می شود. در مورد حقوق خصوصی اینگونه است که به روابط بین مردم می پردازد از جمله مهم ترین آنها می توان به روابط تجاری اشاره کرد یا مسائل مربوط به حقوق مدنی مثل قراردادها، مالکیت اموال و غیره.

یکی دیگر از گرایش های حقوق، حقوق بین الملل است که به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و حقوق روابط بین الملل خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به رابطه بین دولت و سازمانهای بین المللی می پردازد.

معرفی رشته کارشناسی حقوق:

اولین رشته‌ی پرطرفدار در گروه آزمایشی علوم انسانی رشته‌ی حقوق است. درآمد خوب این شغل‌ها عامل محبوبیت این رشته شده است.
موضوع علم حقوق بررسی و مطالعه‌ی تمام روابط اجتماعی است که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود.
نیاز به اطلاعات حقوقی در سطوح مختلف روابط بین فردی، روابط سازمانی و حتی روابط بین المللی وجود دارد.
هدف اصلی رشته حقوق، پرورش متخصصانی مجرب و کارآمد است در زمینه‌هایی از جمله قضاوت، وکالت، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمی است.

موضوع رشته ی حقوق برخاسته از تمام روابط اجتماعی است که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود. این رابطه دو نوع حقوق عمومی و حقوق خصوصی است:

حقوق عمومی، رابطه ی بین دولت و مردم و حقوق خصوصی روابط بین مردم است.

در مورد حقوق عمومی می توان گفت آن چیزی است که تحت عنوان حقوق قوای سه گانه کشور و آن چه به اداره ی کشور مربوط می شود. در مورد حقوق خصوصی اینگونه است که به روابط بین مردم می پردازد از جمله مهم ترین آنها می توان به روابط تجاری اشاره کرد یا مسائل مربوط به حقوق مدنی مثل قراردادها، مالکیت اموال و غیره.

یکی دیگر از گرایش های حقوق، حقوق بین الملل است که به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و حقوق روابط بین الملل خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به رابطه بین دولت و سازمانهای بین المللی می پردازد.

مطلب مرتبط
معرفی رشته علوم قضایی

سرفصل‌های دروس حقوق

مقدمه علم حقوق
مالیه عمومی
مبانی علم اقتصاد
مبانی علم جامعه شناسی
حقوق مدنی ۱ تا ۸
حقوق اساسی ۱ و ۲
حقوق اداری ۱ و ۲
حقوق تجارت ۱ تا ۴
حقوق جزای عمومی ۱ تا ۳
حقوق جزای اختصاصی ۱ تا ۳
اصول فقه ۱ و ۲
متون فقه ۱ تا ۴
قواعد فقه ۱ و ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱ و ۲
حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲
متون حقوقی ۱ به زبان خارجی
متون حقوقی ۲ به زبان انگلیسی
حقوق جزای عمومی ۱ تا ۳
حقوق جزای اختصاصی ۱ تا ۳
حقوق سازمان های بین الملل
آیین دادرسی مدنی ۱ تا ۳
آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲
ادله اثبات دعوی
جرم شناسی
حقوق تطبیقی
حقوق کار
پزشکی قانونی

 • گرایش‌های رشته‌ی حقوق در کارشناسی ارشد :
 • حقوق بین الملل
 • حقوق خصوصی
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق و معارف اسلامی
 • حقوق تجاری، اقتصادی، بین المللی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق سردفتری
 • حقوق ثبت اسناد و املاک
 • حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 • حقوق حمل و نقل
 • حقوق شرکت‌های تجاری

گرایش‌های رشته‌ی حقوق در دکتری :

 • حقوق عمومی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق جزا و جرم شناسی
مطلب مرتبط
معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

از بهترین کارهایی که فارغ التحصیلان رشته ی حقوق می توانند به آنها بپردازند وکالت است و این نیازمند گذراندن آزمون کانون وکلا و گرفتن پرونده ی وکالت است. بعد از اینکه فرد در آزمون قضاوت شرکت کرد و مصاحبه شفاهی را قبول شد می تواند با استفاده از آزمون های استخدامی در اداره های مختلف مشغول به کار شود.

دانشجویان باید بدانند به علت ازدیاد فارغ التحصیلان این رشته در حال حاضر شاغل شدن کار آسانی نیست  اما اگر دانشجویان در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهر شوند و دارای پشت کار بالایی باشند می توانند به شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک، شهرداری و شرکت های مختلف امید داشته باشند. به دلیل نیاز گسترده افراد و سازمان‌ها به کارشناسان حقوقی، بازار کار وسیعی برای دانشجویان رشته حقوق وجود دارد. شخصی که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شود بعد از این که دو سال کار آموزی را با موفقیت سپری کند می تواند پروانه وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کنند می‌توانند این رشته را در دانشگاه ها تدریس کند.

بازار کار گرایش‌های ذکر شده با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد
در آن گرایش، به ترتیب اولویت به شرح ذیل است :
• وکالت
• سردفتری
• قضاوت
مشاور حقوقی
• سر دفتر ازدواج و طلاق
• کارشناس حقوقی

مطلب مرتبط
معرفی رشته حسابداری
 • قضا
 • بازپرسی و دادیاری
 • تحریر ادله
 • أمور ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی
 • ادارات اجرای احکام شامل موارد مدنی و کیفری
 • ادرات ثبت اسناد و املاک
 • دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار
 • وکالت دعاوی خصوص و دولتی
 • تنظیم قرارداد های اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
 • مشاوران حقوقی

از بهترین کارهایی که فارغ التحصیلان رشته ی حقوق می توانند به آنها بپردازند وکالت است و این نیازمند گذراندن آزمون کانون وکلا و گرفتن پرونده ی وکالت است. بعد از اینکه فرد در آزمون قضاوت شرکت کرد و مصاحبه شفاهی را قبول شد می تواند با استفاده از آزمون های استخدامی در اداره های مختلف مشغول به کار شود.

دانشجویان باید بدانند به علت ازدیاد فارغ التحصیلان این رشته در حال حاضر شاغل شدن کار آسانی نیست  اما اگر دانشجویان در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهر شوند و دارای پشت کار بالایی باشند می توانند به شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک، شهرداری و شرکت های مختلف امید داشته باشند. به دلیل نیاز گسترده افراد و سازمان‌ها به کارشناسان حقوقی، بازار کار وسیعی برای دانشجویان رشته حقوق وجود دارد. شخصی که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شود بعد از این که دو سال کار آموزی را با موفقیت سپری کند می تواند پروانه وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کنند می‌توانند این رشته را در دانشگاه ها تدریس کند.

شما به چهار طریق می توانید اقدام به مهاجرت کنید:

۱)مهاجرت برای رشته ی حقوق از طریق تحصیل

۲)مهاجرت برای رشته ی حقوق از طریق بازار کار رشته ی حقوق در خارج از کشور.

۳)مهاجرت برای رشته ی حقوق از طریق سرمایه گذاری

۴)مهاجرت برای رشته ی حقوق از طریق مدرک وکالت