قبولی های مرکز مشاوره و پانسیون مطالعاتی دکتر جباری

مصاحبه ی پیش از کنکور با برخی از داوطلبان مجموعه آموزشی دکتر جباری

قبولی دندانپزشکی تبریز - معصومه موسوی

قبولی دندانپزشکی تبریز - معصومه موسوی

قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تهران - رومینا بختیاری

قبولی مهندسی شیمی دانشگاه تهران - رومینا بختیاری

قبولی علوم تغذیه تهران - هلیا شاکری

قبولی علوم تغذیه تهران - هلیا شاکری

بخشی از قبولی های کنکور مرکز مشاوره و پانسیون مطالعاتی دکتر جباری در سال های اخیر رو در لیست های کشویی زیر می توانید ببینید.

سوالی دارید؟ تماس بگیرید!