IMG 2633
11
بهمن

منتظر ساعت های رند نباش!

⏰شمام ازونایی هستین که منتظر رند شدن ساعت میمونید و میگید مثلا ساعت ۹:۰۰ که بشه دیگه واقعا شروع میکنم؟!!😑

بچه هااا نکنین ازین کارا !
یه دانش آموز موفق
اصلا نه !
یه انسان موفق
تو زندگی
نباید معطل زمان باشه …

وقتی دائما منتظری تا ساعت رند بشه و شروع کنی یعنی معطل زمانی ، یعنی بجای اینکه تو زمانو کنترل کنی ، زمان داره تو رو کنترل میکنه!

وقتی منتظر زمان های رند برای کارات هستی بصورت کلی تایم زیادی رو از دست میدی و حالا جدای از این هدر رفت تایم وقتی میخوای درس خوندنو شروع کنی هم عذاب وجدان ممکنه سراغت بیاد که : کاش زودتر شروع میکردم ! و …

رفیق
اگه ۵ دقیقه مونده به ۹ صبح
بازم درس خوندنو شروع کن !
تو اون ۵ مین چرت نزن
باور کن همون ۵ مین میتونه معجزه زندگیت باشه