15624294 1395252370507475 5823995655038697472 n
30
آذر

فرمول هاي ثانويه مفيدند اما گمراه کننده !

علاوه بر فرمولهاي اصلي كه تو كتابهاي درسي وجود داره ،
فرمولهاي ثانويه اونهايي هستند كه به صورت ميانبر پاسخگوي مسائل هستند.
بسياري از اين فرمولها فقط در شرايط خاص و با الگوي كاربرد محدودي به پاسخ صحيح مي رسند !
به جاي استفاده ي بي رويه از اين فرمولها ،
با تمرين زياد تسلطتون رو روي فرمول هاي استاندارد و اصلي كتاب درسي زياد كنيد؛
مطمئن باشيد كه طراح هاي كنكور سوالي خارج از مفاد درسي و راه حل هاي موجود در كتاب به شما نخواهند داد!!
به هيچ عنوان درگير جو و حواشي تبليغات راه هاي ميانبر بعضي دبيران(!) و مؤلفان نشيد.