5E81773E C991 404F A638 0C09CF1A7363
12
آذر

با گوشیت چیکار می کنی؟

کی گفته که استفاده زیاد از گوشی لزوما بده؟؟
میدونم از بزرگترا نصیحت زیاد میشنوید که از گوشی استفاده نکن و همه غر می زنن که همه ش پا گوشیتی و غیره؛
اما امروز من میخوام یه راهکار دیگه بهت بدم، نمیخوام بگم گوشیتو بذاری کنار، میخوام از گوشیت درست استفاده کنی!!
این روزا اینترنت و تکنولوژی عضو جدا نشدنی از همه ی اقشار محسوب میشه،
اما میشه به جای نهی کردن همه از استفاده ش، «استفاده درست»و آموزش داد!
راهکارای بالا بخشی از تلاش ما برای این فرهنگ سازیه!

🔴 بفرست واسه دوستای گوشی باز و اونا که یه لحظه هم گوشیشونو ازشون بگیری میمیرن 🤣