12
آذر

با گوشیت چیکار می کنی؟

کی گفته که استفاده زیاد از گوشی لزوما بده؟؟
میدونم از بزرگترا نصیحت زیاد میشنوید که از گوشی استفاده نکن و همه غر می زنن که همه ش پا گوشیتی و غیره؛
اما امروز من میخوام یه راهکار دیگه بهت بدم، نمیخوام بگم گوشیتو بذاری کنار، میخوام از گوشیت درست استفاده کنی!!
این روزا اینترنت و تکنولوژی عضو جدا نشدنی از همه ی اقشار محسوب میشه،
اما میشه به جای نهی کردن همه از استفاده ش، «استفاده درست»و آموزش داد!
راهکارای بالا بخشی از تلاش ما برای این فرهنگ سازیه!

🔴 بفرست واسه دوستای گوشی باز و اونا که یه لحظه هم گوشیشونو ازشون بگیری میمیرن 🤣