17
آبان

چجوری مغزم رو تمرین بدم؟

نظر شما چیه؟
اونا که اینارو امتحان کردن برامون از تجربه شون بگن لطفا!

🔻 بفرستید برای موفق های مثل خودتون 💪🏻🔻