12
آبان

دو راه برای بیلیونر شدن!

دو راه کلی کاملا اصولی و خفن برای بیلیونر شدن !
یا یه نیازی رو پیدا کن و خدمات یا محصولی بده که رفعش کنه،
یا یه مشکلی پیدا کن و با کار و محصولت حلش کن !

🔻 بفرست برای بیلیونرهای آینده🔻