12DD53B6 F6E0 4824 ADB5 D25C4E777922
15
دی

۴ قانون مهم برای زندگی بهتر!

این چندتا قانون رو رعایت کن و برای همیشه زندگیتو تغییر بده!

زمانت رو برای پول مبادله نکن

پولت رو قبل از سرمایه گذاری خرج نکن

چند منبع درآمد مختلف داشته باش

یادت نره از زندگی لذت ببری