39245152 303623217094181 23150343466013
22
مرداد

معرفي رشته حقوق ، انساني

دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است .
این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است
و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏ گانه کشور،
حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است،می‏شود
و حقوق خصوصی به روابط بین مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است
که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است
که از آن جمله می‏توان به اموال،مالکیت،قراردادها،
مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می ‏آید
مثل مسؤولیت ناشی از حوادث،
قواعد مربوط به ارث،وصیت،ولادت اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .
مچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد
که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود
که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏ المللی می‏پردازد.
امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:
امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری وجود دارد.
آینده شغلی و بازار کار:
یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند
پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری،
مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی
جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند .