15
شهریور

درخشش ۱۷ دانش آموز یک کلاس در‌ کنکور

درخشش ۱۷ دانش آموز یک کلاس در‌ کنکور
و قبولی همگی در رشته های دکتری پزشکی !