12
مهر

انرژی خوب واگیر داره!

تو هر جمعی که بیشتر باشید روح جمعی اونجا تحت تأثیر قرارتون میده….
چه خوب چه بد
به همین دلیله که بچه ها توی خونه راحت درس نمیخونن و بازدهی میاد پایین
جمعتون رو با دقت انتخاب کنید🙂

 

جهت کسب اطلاعات مرکز مشاوره و پانسیون مطالعاتی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۲۲۱۹۵۶۶۱
۰۹۲۱-۲۳۶۳۲۷۰