25
آذر

به یه نسخه بهتر تبدیل شو!

فک نکن واسه تغییر به خوب ، یهو یه روز از خواب بیدار میشی و بنگ !!!
تغییرات همیشه تدریجی ان، مث خوندن یه صفحه بیشتر از #برنامه_درسی امروزت یا #پس_انداز ۱۰۰۰تومان بیشتر یا فقط یه ربع اضافه تر کار کردن!
هر روز یه #فرصت جدیده که به یه نسخه ی بهتر و کامل تر از خودت تبدیل بشی،
این فرصتو از دست نده 💪🏻

🔴 بفرست واسه اونایی که میخوان بهتر از خودشون باشن!