C1D4B687 D8A9 4939 BF41 4D2B2FA9BDC6
04
بهمن

هر مرحله یه آدم متفاوت میخواد!

تو هر مرحله ای از زندگیتون هستید هرچقدر هم که سخت به نظر میرسه، بدونید که باید تغییر کنید و وقتی به اندازه کافی و درست تغییر کنید اون مرحله رو هم رد می کنید!

🔴بفرست واسه اونا که فک میکنن دیگه مرحله آخرن!!