04
بهمن

هر مرحله یه آدم متفاوت میخواد!

تو هر مرحله ای از زندگیتون هستید هرچقدر هم که سخت به نظر میرسه، بدونید که باید تغییر کنید و وقتی به اندازه کافی و درست تغییر کنید اون مرحله رو هم رد می کنید!

🔴بفرست واسه اونا که فک میکنن دیگه مرحله آخرن!!