D0A93E52 60DD 42CC 8D6A 79CC5FDD6F15
12
آذر

روان شناسی رشته محبوب علوم انسانی ها

میگنا- در میان رتبه‌های برتر گروه انسانی تنها یک نفر به دانشگاه_شهید_بهشتی رفته و بقیه دانشگاه_تهران را به عنوان دانشگاه محل تحصیل خود انتخاب کردند.
رشته‌های_روان‌شناسی و حقوق، رشته‌های مورد علاقه بیشتر رتبه‌های برتر کنکور انسانی بوده است.

از 9 رتبه اول کنکور سراسری 4 نفر رشته روان شناسی و 4 نفر رشته حقوق و یک نفر رشته ارتباطات را انتخاب کرده اند.