C8CD0A35 F16E 40CF 8C73 8D46D994FCD9
12
آبان

فاجعه‌ای به‌نام خالی ماندن ظرفیت رشته‌های علوم پایه

🔺رییس سازمان #سنجش آموزش کشور با بیان اینکه با فاجعه خالی ماندن ظرفیت رشته‌های علوم پایه مواجه‌ایم،‌ گفت: متاسفانه ما در عرصه گرایش به سمت رشته‌های علوم #تجربی با یک فاجعه در کشور مواجه هستیم و ظرفیت بسیاری از رشته‌های #علوم_پایه خالی مانده است!

🔻
بفرستید برای دوستانتون !
🔺