IMG 2870
19
مرداد

تمديد مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه دندانپزشکي

بنابر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات برای داوطلبان آزمون دانشنامه
گواهینامه دندانپزشکی سال ۹۹ از ۲۱ مرداد ماه تا ۲۳ مرداد تمدید شد .

به گزارش ایسنا، دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی متقاضی شرکت در آزمون
بورد دندانپزشکی در مهلت تعیین شده ، می توانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند .
بر اساس اطلاعیه های قبلی مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی
و سامانه obligat.behdasht.gov.ir ثبت نام و ارسال مدارک آن دسته از داوطلبان فوق
که موفق به ثبت نام اولیه در آزمون رشته های تخصصی دندانپزشکی نشده اند در فرصت تعیین شده، مقدور است .
داوطلبان همزمان ملزم به ثبت نام از طریق سامانه توزیع نیروی انسانی ،
تعهدات و خدمات قانونی به نشانی ibligat.behdasht.gov.ir نیز هستند .

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی

شامل تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب ،تکميل فرم ثبت نام اینترنتی است.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور

شامل تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ رنگی داوطلب، تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی
جهت شرکت در آزمون ، تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه ، تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی است .
هزینه شرکت در آزمون به شیوه اینترنتی پرداخت می شود و داوطلبان باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه
و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کنند .
همچنین هزینه ثبت نام برای افرادی که
برای نخستین بار در آزمون گواهینامه یا دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی
در سال ۹۹ شرکت می کنند یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان)
و برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می کنند
۲ میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار
یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند ۴ میلیون ریال (۴۰۰ هزار تومان) است .