37372736 213156046207637 23677243267838
22
شهریور

‼️نفرات برتر کنکور ۱۳۹۷ اعلام شد‼️

‼️نفرات برتر کنکور ۱۳۹۷ اعلام شد‼️
با آرزوی موفقیت و سربلندی شما عزیزان در تک تک مراحل زندگی 💪🏻
از بچه های پانسیون و مرکز مشاوره ممنونیم که امسال بازهم روسفیدمون کردن
و بهترین نتایجی که لیاقتشون هم بود گرفتن 💪🏻💪🏻💪🏻