04
خرداد

حسام، رتبه ۳۲۶ کنکور سراسری ۹۶

روش‌های خاص مشاوره و برنامه ریزی موسسه شما برای من خیلی  کاربردی و تاثیرگذار و مفید بود ، خیلی ممنونم ازتون و موفقیت امسالمو تماما مدیون شما و دکتر جباریم 🙌🏻