04
خرداد

هستی اخوان، رتبه ۵۷۶ کنکور تجربی ۹۷

سال 97 سه ماه پایانی رو اومدم پانسیون و مشاوره م با دکتر جباری رو شروع کردم اصلا فکر نمیکردم با سه ماه درس خوندن بتونم نتیجه خوبی بگیرم و رشته دلخواهم رو قبول شم.