04
خرداد

پریسا اکبری، رتبه ۲۷۴ ریاضی ۹۴

من 4 سال پیش دانش آموز پانسیون شما بودم و امسال فارغ التحصیل شدم توی تمام این 4 سال به هر پیشرفتی که رسیدم تاثیر مشاوره ها و شرایط پانسیون شما بوده و اینکه بعد از قبولی توی کنکور باز هم تنهام نذاشتید و همیشه راهنماییم کردید.