Female project manager
16
شهریور

تفاوت رشته های مدیریت

مدیریت، فرآیند تصمیم‌گیری، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل برای اجرای کار و دست‌یابی به نتایج مطلوب توسط یک تیم یا سازمان هست. مدیریت یک سازمان با ریاست تفاوت دارد.

رشته مدیریت گرایش های متفاوتی داره و خیلی از این گرایش ها از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند در ادامه به تفاوت ها و شباهت های گرایش های مدیریت می پردازیم.

Free Vector Time management concept flat composition poster

تفاوت رشته مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی

  • مدیریت دولتی به دنبال مطالعه نحوه بکارگیری و اجرای علوم اداری در سازمان ها که شامل امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی امور اداری و کارگزینی امور منابع انسانی و امور پشتیبانی و دفاع امور برنامه ریزی و خدمات امور تغییر و تحول اداری و کارهای مرتبط با مدیریت پرداخته و همه افراد را برای اینگونه مشاغل آماده می‌کند.
  • در حالی که هدف از رشته مدیریت صنعتی تربیت افرادی می‌باشد که بتوانند با دیدگاهی مدیریتی سازمان‌های صنعتی را مدیریت نماید.

تفاوت رشته مدیریت بازرگانی با مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی رشته‌ای است که به دانشجوها مدیریت خروجی کسب و کار ها و همچنین رشد و سودآوری را آموزش می دهد دانشجویان در دوران تحصیل خود با یاد می گیرند که چگونه بهترین تصمیمات را برای منایع شرکت بگیرند و برای هر مشکلی راه حل قانونی پیدا کنند.

پس هدف از ارائه این رشته آشنایی دانشجویان با وظایف سازمان های بازرگانی و آموزش قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات به آنها است اما تفاوت آن با رشته مدریت امور گمرک این است که  هدف این رشته تحصیلی تربیت افرادی است که بتواند قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در ارتباط با اجرای قانون امور گمرکی در آئین‌نامه اجرایی آن، مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک تأمین کند.

تفاوت رشته  مدیریت امور بانکی و مدیریت امور مالی و حسابداری

  • هدف رشته امور بانکی مدیریت روابط اقتصادی مرتبط با فعالیت های بانکی و سایر روابط است، همچنین با اجرای توابع مدیریتی در بانکداری در ارتباط است در صورتی که مدیریت مالی فعالیت های مالی را کنترل ، برنامه ریزی، هدایت و سازمان دهی می کنند  علاوه بر این موارد اصول مدیریت عمومی در منابع مالی سازمان هم اجرا می شود و تفاوت حسابداری با امور مالی این است که به طور کلی حسابداری، فرآیند اندازه گیری، شناسایی، ثبت، گزارش گیری اطلاعات مالی و اقتصادی است.
  • هدف مدیریت مالی معمولا افزایش میزان سهام و ارزش شرکت بوده که نهایتا منجر به افزایش ثروت و سرمایه سهامداران می باشد اما هدف حسابداری تصمیم گیری اصولی و اگاهانه مالی است .
  • مدیریت مالی معمولا نگاهی رو به جلو دارد بدین ترتیب که در ابتدا، جایگاه فعلی سازمان با استفاده از اطلاعات حسابداری شرکت کاملا بررسی شده و سپس برای رسیدن به آینده ی مالی مورد نظر، با توجه به اهداف سازمان برنامه ریزی می کند.اما  مبحث حسابداری معمولا نگاهی رو به عقب دارد و این بدین معنی است که اطلاعات ارائه  شده در حسابداری کاملا تاریخ محور بوده و هدف آن ثبت وقایع و اطلاعات مالی گذشته است.

تفاوت رشته مدیریت بیمه و بیمه اکو

  • تفاوت‌ رشته مدیریت بیمه اکو با مدیریت‌ بیمه‌ در آن‌ است‌ که‌ تمامی‌ دروس‌ مدیریت‌ بیمه‌ اکو به‌ زبان‌ انگلیسی‌ است؛ از همین‌ رو دانشکده بیمه اکو در مرحله‌ اول،‌ ده‌ برابر ظرفیت‌، دانشجو می‌پذیرد و سپس‌ از بین‌ داوطلبان،‌ افرادی‌ را که‌ تسلط‌ بیشتری‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ دارند، انتخاب‌ می‌کند.

از تفاوت دیگر رشته مدبریت بیمه با بیمه اکو این است که در رشته مدیریت بیمه اکو به‌ قوانین‌ حقوق‌ و تجارت‌ بین‌الملل‌ توجه‌ خاص می‌شود و علاوه بر تدریس اساتید، برگزاری آزمون‌های کتبی و سوال و جواب های کلاس نیز همگی به زبان انگلیسی است.