20230913 193136 01
22
شهریور

تفاوت رشته علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه

اگر نگاهی به دفترچه کنکور بیاندازید با رشته هایی رو به رو خواهید شد که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند. در ادامه به تفاوت ها و شباهت های رشته های علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه و علوم و مهندسی […]

ادامه مطلب
Premium Vector Law firm flat vector illustration banner template
20
شهریور

تفاوت رشته حقوق و فقه حقوق 

اگر نگاهی به دفترچه کنکور بیاندازید با رشته هایی رو به رو خواهید شد که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند. در ادامه به تفاوت ها و شباهت های رشته حقوق، فقه حقوق، فقه و مبانی حقوق و همچنین رشته جامعه شناسی […]

ادامه مطلب
Download Software Engineers Vectors for free
20
شهریور

تفاوت رشته علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

یه سری رشته ها هستن که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارن تو این مقاله تفاوت ها و شباهت های رشته علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر و همچنین مهندسی الکترونیک و مهندسی برق رو به زبان ساده بهتون توضیح دادیم. تفاوت رشته […]

ادامه مطلب
Smiling diverse doctor in uniform in
17
شهریور

تفاوت رشته اتاق عمل و هوشبری

یه سری رشته ها هستن که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارن تو این مقاله تفاوت ها و شباهت های رشته های اتاق عمل، هوشبری و پرستاری رو به زبان ساده بهتون توضیح دادیم. تفاوت رشته اتاق عمل و پرستاری و هوشبری […]

ادامه مطلب
Providing OCD Clients with a Choice
16
شهریور

تفاوت رشته روانشناسی و مشاوره

اگر نگاهی به دفترچه کنکور بیاندازید با رشته هایی رو به رو خواهید شد که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند. در ادامه به تفاوت ها و شباهت های رشته روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و همچنین رشته جامعه شناسی […]

ادامه مطلب
Free Vector Characters of scientists holding chemistry icons
16
شهریور

تفاوت رشته مهندسی شیمی با شیمی کاربردی

اگر نگاهی به دفترچه کنکور بیاندازید با رشته هایی رو به رو خواهید شد که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند در ادامه به تفاوت ها و شباهت های رشته های مهندسی شیمی،شیمی کاربردی، شیمی محض، کاردانی شیمی آزمایشگاهی و […]

ادامه مطلب
سوالی دارید؟ تماس بگیرید!