Free Vector People working in science lab 1 1
22
شهریور

تفاوت رشته علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه

اگر نگاهی به دفترچه کنکور بیاندازید با رشته هایی رو به رو خواهید شد که از نظر اسمی و در نگاه اول شاید خیلی شبیه به هم به نظر بیان  اما با هم تفاوت هایی دارند.

در ادامه به تفاوت ها و شباهت های رشته های علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه و علوم و مهندسی صنایع غذایی و همچنین رشته های میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی می پردازیم.

تفاوت علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه و علوم و مهندسی صنایع غذایی

این سه رشته با هم متفاوتند مهم ترین تفاوت آنها این است که  دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی یاد می‌ گیرد که‌ چگونه‌ طی‌ فرآیندهای مشخصی می توان از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬایی اطمینان حاصل کرده و عمر محصولات غذایی مختلف را ضمن‌ حفظ‌ کیفیت‌ و ارزش‌ غذایی‌ آن ها‌، طولانی‌ تر کرد

اما رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی که یکی از شاخه‌های گروه کشاورزی است  هدف اصلی آن، تولید، برداشت و فراوری مواد خام گیاهی و دامی و حفظ کیفیت آن‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده است

رشته علوم تغذیه که ترکیبی از پزشکی و علم تغذیه است که  به رژیم درمانی، اصول علم تغذیه، ارزش مواد غذایی و نحوه‌ی تغذیه‌ی مناسب برای حفظ سلامت می‌پردازد.

تفاوت رشته میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی

  • علوم آزمایشگاهی به مطالعه و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی مختلف برای تشخیص مشکلات و بیماری‌ها می‌پردازد که بخش از آن هم بررسی مشکلات میکروبی است.
  • اما میکروبیولوژی صرفا به مطالعه میکروب‌ها و مشکلات ناشی از بیماری‌های میکروبی می‌پردازد و لزوما جنبه شغلی تشخیصی ندارد در حالی که هدف رشته زیست شناسی شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آن ها و مطالعاتی در زمینه های سلول ها و مولکول ها، گیاهان و جانوران و تمامی موجودات زنده و نحوه تعامل آن ها با محیط اطراف می باشد.
  • علوم آزمایشگاهی از طریق بررسی و تحلیل خون و سایر مایعات و بافت‌های بدن به تشخیص بیماری‌های مختلف می‌پردازد اما میکروبیولوژیست‌ها در سطوح مختلف نسبت به میکروب‌ها اطلاعات کسب می‌کنند.