01
بهمن

چیزایی که برای بزرگسالی باید یاد بگیرید!

بچه ها خواهشا فکر نکنید کنکور دادن و یه دانشگاه خوب قبول شدن ته راهه!
خیلی مسائل مهم دیگه هم هست که مثل کنکور باید بهش توجه کنید و سعی کنید اونارو هم تو اولویت یادگیریتون بذارید!
ما تو لیست بالا سعی کردیم یه بعضی از این موارد اولیه به صورت تیتروار اشاره کنیم.

🔴 بفرست برای اونایی که فک می کنن فقط یه دانشگاه خوب قبول شن کافیه!!