01
بهمن

وقتی بقیه…کار کن!

خلاصه اینکه انقد کار کن بمیری😂
ولی نه بیشوخی اینو گفتم که بفهمید میدونم تو ذهنتون چی میگذره….
ولی سمت راست همون زندگی‌ایه که دارید تو اطرافیان میبینید
نمیگیم بده ها
اصلا شاید یکی دلش بخواد عادی باشه مثه بقیه…چیکارش داریم…
والاااااا
(اعصاب ادمین خسته‌س😂)

🔴کی اعصابش خستس؟؟؟بفرس واسش!!