15538695 1067729790005193 7723033732935843840 n
02
اردیبهشت

بدانيد چه مطالبي رو فراموش مي كنيد !

براي داشتن يك حافظه ي خوب بايد بدونيد كه چه مطالبي رو فراموش مي كنيد؛
و بدترين حالت اينه كه ندونيد چه چيزي رو فراموش مي كنيد!
مطالبي رو كه حدس ميزنيد براتون فرّاره رو نشانه گذاري كنيد و بعداً براي مرور و تكرار به اون مراجعه كنيد. ا
ين بزرگترين راز افراد با حافظه ي خوبه .