03
آبان

بدون تلاش به دست نمیاد!

به دنبال خواسته‌هایتان باشید :

به یاد داشته باشید که در هر شرایطی در کسب و کار زندگی شخصیتی که به شما ارائه می‌شود ، حاصل

تصمیم یک فرد است و میتواند با تصمیم فرد دیگری تغییر کند .  اگر به هر دلیلی از آن شرایط رضایت ندارید ،

به دنبال شرایط متفاوتی باشید .

به خاطر داشته باشید که قبل از اینکه هر چیزی بخواهید ، پاسخ همیشه منفی است .

اگر پس از
درخواست شما باز هم پاسخ منفی باشد ، تنها چیزی را که از دست داده اید ، چند لحظه از زندگیتان

بوده است . اما  اگر جواب مثبت باشد ، آینده تان را به کلی تغییر خواهد داد .

حتما این جمله را شنیده اید که : (( نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود ))

پس برای رسیدن به آرزوهات از رنج و شکست نترس و تلاش کن تا بدست بیاری.

مطلب مرتبط
هرکسی از پس فقیر بودن برمیاد!