11
آبان

راز موفقیت چیه؟

تصمیمات درست از تجربه های خوب میان ، و تجربه های خوب از تصمیمات غلط !
اینو همیشه یادت باشه و واسه تصمیمات غلطتت شرمنده نباش!
اگه اون اشتباهاتو‌ نمیکردی‌ امروز اینی که هستی نبودی،
لطفا یکم به خودت اعتبار بده !

🔻 بفرست برای باتجربه ها 🔻