05
آذر

قانون ۲۵/۵ وارن بافت!

قانون ۵/۲۵ ❗️
۲۰تای دیگه رو بیخیال شو!

اگه دنبال موفقیتی هرچه زودتر این لیستو درست کن !

🔻 بفرست برای اونایی که درگیر حجم زیادی کارن و نمیتونن اولویت بندی کنن 🔻