C4C5358F 539C 49B0 8EEC B59A0302858B
19
آذر

۱۰‌تا از بدترین وقت‌تلف‌کن‌ها!

خداییش چند ساعت از روزتونو با این فکرا و حرفا تلف می کنید ؟
چقدر همه ش منتظرید یه اتفاقی بیوفته ولی نمیوفته، چون شما باید اون اتفاق باشید؟!
چقدر غر میزنید یا سعی می کنید همه رو راضی نگه دارید؟
✅ این لیستو هر روز نگاه کنید و سعی کنید ازش دوری کنید که راز زندگی خوشحال و موفقه !!