5900D61F D527 45B1 86DD 165A7902EB24
21
آذر

یک سال پیش…❗️

یه دیقه وقت بذار ببین چه کارایی بوده که یه زمانی میخواستی شروع کنی ولی به هر دلیلی نکردی…!
حالا ببین اگر انجام داده بودیشون زندگیت چقدر فرق میکرد؟؟؟!
دلسوز همه و ظالم خودت نباش❗️
تهش هیچکس نمیگه تقصیر من بوده، بیا این موفقیت واسه تو…❗️

🔴 بفرست واسه اونایی که به خودشون ظلم میکنن…ناجی باش!