17
مرداد

چند توصیه مهم به کنکوریها!

لطفا واقع بین باش!
لطفا عاقلانه و درست انتخاب کن!
دنیا کارتونی نیست 😚