22
تیر

بزرگترين راز حافظه خوب

براي داشتن یه حافظه‌ی خوب بايد بدونيد كه چه مطالبی رو فراموش مي كنيد؛
و بدترين حالت اينه كه ندونيد چه چیزی رو فراموش می‌كنيد!
مطالبی رو كه حدس ميزنيد براتون فرّاره رو نشانه گذاری كنيد
و بعداً برای مرور و تكرار به اون مراجعه كنيد. اين بزرگترين راز افراد با حافظه‌ی خوبه .

مطلب مرتبط
مراقب باشيد ته نگيريد !