19
مرداد

آزمون کارشناسي ارشد 99

قرار نبود از ۲۰٪ ظرفیت سالن استفاده بشه ؟؟؟

بچه های دکتری و کارشناسی رو نظرسنجی کردیم
گویا بالای ۸۰٪ میگید که اونقدری که باید رعایت نشده سر جلسه آزمون !

مطلب مرتبط
دو راه برای بیلیونر شدن!