20
آذر

مراقب باشيد ته نگيريد !

مكان مطالعه تون رو گهگاهي تغيير بديد ؛
حافظه ي انسان بر اساس موقعيت و مكان شكل ميگيره .
درنتيجه تغيير محيط مطالعه ، ميزان به خاطر سپردن چيزهايي كه ياد گرفتيد رو افزايش ميده .

مطلب مرتبط
دو شرط سازمان سنجش براي شرکت در آزمون تربيت بدني